VOORSTELLING

Voeding ABVV West-Vlaanderen


Onze centrale organiseert binnen West-Vlaanderen een goede10.000 arbeiders die werkzaam zijn in de voedingsindustrie, voedingshandel, horeca en de land- en tuinbouwsector.
 
Het gaat hier dus over een grote diversiteit aan bedrijven zoals groenten- en champignonkwekerijen, veefokkerijen, gewone landbouwbedrijven, handel in levende dieren en allerlei voedingsproducten, handel in bloemen en planten, slachthuizen, melkerijen, brouwerijen en frisdranken, groentenbedrijven, bakkerijen, veevoeders, koekjes- en chocoladefabrieken, deegwarenbedrijven, maalderijen, hotels, restaurants, café's, feestzalen, pretparken enz...

De arbeiders uit deze bedrijven kunnen bij ons terecht voor informatie omtrent hun loons- en arbeidsvoorwaarden , voor bijstand bij problemen op het werk, voor juridische bijstand tot voor de Arbeidsrechtbank.

Naast individuele dienstverlening staan wij ook in voor de vertegenwoordiging van de arbeiders in een 100-tal grotere bedrijven via de overlegorganen of de syndicale delegatie. Een paar honderd militanten zetten zich dagelijks belangloos in voor de verdediging van de rechten van hun collega's.
Binnen de provincië hebben wij een netwerk van vaste kantoren, permanenties en wekelijkse zitdagen. Iedereen is er welkom met zijn of haar vragen. Men kan er ook gratis een brochure afhalen die specifiek over de eigen sector of beroep handelt.
Voor meer informatie omtrent onze sectoren en gratis documentatie, bezoek onze website.

Website: http://www.horval.be/

maak hier een afspraak

Afdelingen te:

-Brugge
-Kortrijk
-Oostende
-Roeselare
- Izegem
- Ieper/Veurne