VOORSTELLING

Arbeidsrecht ABVV West-Vlaanderen

Bestaat uit een eerste lijn en een tweede lijn dienstverlening. Bij onze medewerkers in de eerste lijn kan je terecht voor informatie en bijstand i.v.m. aanvragen en beslissingen in het kader van de verschillende takken van de sociale zekerheid (kinderbijslag, vergoedingen arbeidsongeval en beroepsziekte, ziekte- en invaliditeitsverzekering ...).

Bij geschillen omtrent je recht op werkloosheidsuitkeringen staan onze medewerkers je bij tijdens het verhoor bij de R.V.A. en/of de V.D.A.B. In onze tweedelijn dienstverlening verdedigen wij mits het afsluiten van een individuele rechtsbijstandovereenkomst je belangen voor de arbeidsrechtbank en/of het arbeidshof.

Hiervoor werken we met eigen syndicale pleiters en doen we ook beroep op een aantal externe advocaten en gerechtsdeurwaarders. Voor wat betreft de schadedossiers arbeidsongevallen en beroepsziekte heeft het ABVV West-Vlaanderen ook een eigen adviserend geneesheer die je zo nodig bijstaat in medische geschillen en expertises.