VERSLAGEN & FOTO'S

Educatieve uitstap naar WalloniŽ 12 mei 2007

Gepubliceerd op 21-05-2007 om 07u42 door Vorming & Actie: Werkzoekenden

Datum: Donderdag 12 mei 2005
Plaats: La LouviŤre-Mons

 
Vorming&Actie W-Vl, vorming voor werkzoekenden organiseerde een educatieve uitstap naar La louvière (in de voormiddag met gids Guido Fonteyne) en Mons  (receptie aangeboden door stadsbestuur en geleid stadsbezoek in de namiddag).
Er waren 44 deelnemers vanuit de volledige provoncie (Opstapplaatsen Oosten, Brugge, Roeselare en Kortrijk)
 
Eerst bezochten we het Canal du Centre (La Louvière) met zijn beroemde scheepsliften.

Om het hoogteverschil van 88,15 meter op het Henegouwse Centrumkanaal tussen het Schelde- en het Maasbekken te overbruggen.  zijn er op het nieuwe tracé een scheepslift, op het oude tracé, 4 scheepsliften en 1 sluis
De sectie La Louvière-Thieu bezit vier hydraulische liften, één van 15,40 m geopend in 1888 en drie van 16,93 m geopend in 1917  (die allen behoren tot het werelderfgoed van de UNESCO.

We bezochten de oudste van de vier oude hydraulische scheepsliften
Omdat deze liften die een hoogte van 66 meter overwinnen, slechts geschikt zijn voor schepen tot 350 ton, werd eind jaren zeventig beslist over te gaan tot de bouw van een nieuw kanaalpand en een nieuwe scheepslift geschikt voor schepen tot 1350 ton. de grootste scheepslift ter wereld: een dubbele lift die 1.350 ton zware schepen 73,15 m verticaal omhoog zou tillen
 
Met de bus reden we rond de grootste scheepslift ter wereld.die in één klap 73 meter hoogte overbrugt.
In september 2002 bij de ingebruikname van die enorme scheepslift was het economisch nut en de rendabiliteit ervan, gezien de hoge kostprijs nog steeds voorwerp van controverse.
Dat het bouwen van deze indrukwekkende lift wel zin had bewijzen de cijfers van de trafiek. Deze kende, na jaren van terugloop, sedert de opening van de nieuwe lift een stevige heropleving
1987 - Tonnage: 498.000 Ton - Aantal schepen: 2853 1990 - Tonnage: 335.000 Ton - Aantal schepen: 2103 2000 - Tonnage: 282.000 Ton - Aantal schepen: 1531 2004 - Tonnage: 1.513.000 Ton - Aantal schepen: 4041 2005 - Tonnage: 1.870.000 Ton - Aantal schepen: 4941 2006 - Tonnage: 2.295.000 Ton De vier oude liften blijven ook na de opening van de nieuwe lift in gebruik, voornamelijk ten behoeve van de pleziervaart
 
De  rest van de voormiddag werd besteed aan een bezoek van Bois-du-Luc, een heel mooie, oude mijnsite in de buurt van La Louvière, geklasseert als uitzonderlijk erfgoed in Wallonië.
De kolenmijn van Bois-du-Luc, een van de oudste in België, sloot in juni 1973.
Het  museum omhelst meer dan 300 jaar werken en leven rond de steenkool. In de kantoren en de ateliers zagen we de verschillende beroepen rond de mijn: directeurs, ingenieurs, werknemers, arbeiders en handwerkers.
 
Onze gids las het, tegenwoordig hilarisch klinkend, arbeidsreglement van de bedienden in 1920 voor. Om een heel klein stukje te belichten: men mocht geen lichte kleuren dragen, niet spreken tijdens de 12 uur durende werkdag en iedereen die dikke sigaren rookte, biljarte of zich met politiek bezighield was een verdacht individu….
 
De Bois-du- is daarenboven misschien een van de oudste en bekendste sociale woonwijken van het land. De eerste huizen dateren van het begin van de 19de eeuw. Onlangs kregen  alle gevels een nieuwe verflaag.
In 1838 namen de eerste mijnwerkers van de kolenmijnen van Bois-du-Luc hun intrek in 45 woningen die speciaal voor hen waren gebouwd. Later zouden er nog vele huizen volgen en groeide de Bois-du-Luc uit tot een heus dorp. Nu zijn er  223 woningen Door de vastberadenheid van de inwoners kon de arbeiderswijk, opgericht tussen 1838 en 1853, gered worden.

Er werd ons een receptie aangeboden door het stadsbestuur van Mons (waarvoor dank) waarna we een, zeer gesmaakt, middagmaal namen in een restaurant op de markt.

BELFORT

 de nami"El Catiau" (zoals hij in Bergen liefdevol genoemd wordt) - hét symbool van de Bergens identiteit - werd in de 17de eeuw gebouwd, na de instorting van de klokkentoren in 1661. Het enige belfort (87 meter hoog) in sobere barokstijl in België, klassieke inrichting. De muren zijn opgetrokken uit zandsteen van Bray, de ornamenten, zuilen en pilasters uit blauwe steen.
 
STADHUIS VAN BERGEN
 
Opgetrokken op de Grand-Place; de oudste gedeelten dateren uit de periode 1458-1477. Niettegenstaande het voor het grootste gedeelte gebouwd werd tijdens de 2de helft van de XVe eeuw, is het nog in pure gotiek; sterk gelijkend op dat van de nabijgelegen Collegiale Kerk van de Heilige Waldetrude. Te bezoeken: de aanpalende mooie salons, ingericht tussen de XVIe en de XVIIIe/XIXe eeuw en volledig gemeubileerd zoals weleer. Het Kabinet van de Burgemeester bewaart waardevol Bergens goud- en zilversmeedwerk, alsook mooie wandtapijten uit de XVIIe eeuw, die door de Franse koning Lodewijk XIV na het beleg van 1691 aan de stad Bergen geschonken werden. Achter het hoofdgebouw bevindt zich de charmante "Jardin du Mayeur", met het bronzen beeld van de "Ropieur", symbool van de jeugd van Bergen.
 
SCHATKAMER VAN DE COLLEGIALE KERK VAN DE HEILIGE WALDETRUDE
 
Eén van de mooiste verzamelingen in België wat religieus goud- en zilversmeedwerk betreft (12de-19de eeuw). Beeldhouwwerken, oude schilderijen... dit alles in een prachtig kader: de Collegiale Kerk van de Heilige Waldetrude in gotische stijl onder Brabantse invloed, opgericht in de 15de tot 17de eeuw, met zijn prachtige beeldhouwwerken in albast van Jacques DU BROEUCQ (16de eeuw) en de hoge ramen uit 1510-1511.
 Foto's:


scheepslift
scheepslift


iedereen heel oplettend
iedereen heel oplettend


een deel van de (opgewekte) groep
een deel van de (opgewekte) groep.