VOORSTELLING

Sociale Filmactie ABVV West-Vlaanderen

De sociale filmactie is een vereniging ter bevordering van de filmcultuur. Onze doelgroepen zijn alle personen of organisaties die hun publiek gevoelig willen maken voor het medium 'film', en in het bijzonder 'de niet-commerciële film'. Via activiteiten rond film proberen we de culturele bewustwording, emancipatie en maatschappelijke weerbaarheid van volwassenen en jongeren te bevorderen en te stimuleren. Dit gebeurd via volgende activiteiten:

1. Filmpedagogische dossiers
Expressionisme in de Film
Het expressionisme kwam begin 20e eeuw tot bloei. De kunstenaar legde hierbij de nadruk op de gevoelswaarde, het onderbewuste. We kennen deze stroming vooral van de schilderkunst: Egon Schiele, James Ensor, Edvard Munch, Kandinsky en Permeke zijn maar enkele voorbeelden. Maar ook in de film heeft het expressionisme een grote invloed gehad. Dit dossier belicht de bijzondere rol van het Duits expressionisme in de film, met veel ruimte voor de context waarin deze films ontstonden. Enkele films die hun stempel zouden drukken op de latere filmgeschiedenis, worden geanalyseerd: Das Kabinett des Dr. Caligari, Der Letze Mann, Nosferatu, Metropolis, ...
Verveling
"Gummo" en "Fucking Amal" gaan allebei over verveling maar doen dit vanuit een verschillende invalshoek. In "Gummo" ligt het accent in de eerste plaats op kansarmoede en verpaupering. In "Fucking Amal" zitten de personages vast omdat ze in een boerengat wonen. Bovendien zijn de films stilistisch ook heel verschillend. "Fucking Amal" is meer een klassiek verhaal, "Gummo" verlegt de grenzen van de moderne cinema. Van beide films bieden we een uitgebreide analyse en kozen we een aantal betekenisvolle fragmenten uit, met vragen die tot een gesprek kunnen leiden. Ook de regisseurs komen aan het woord.
Drugsverslaving
Dit pakket werd speciaal ontworpen voor het Hoger Secundair Onderwijs en kan dienen als leidraad voor preventieve acties rond drugs. Onze keuze is gevallen op "Naar de Klote!" van Ian Kerkhof en "Trainspotting" van Danny Boyle. Trainspotting, waar heroïnegebruik centraal staat, speelt zich af in het grijze Edinburgh, "Naar de klote!" in de housesfeer. Onze keuze maakt het de leerkrachten mogelijk om zowel de stimulerende en de kalmerende middelen, bespreekbaar te stellen. Het dossier werd gemaakt in samenwerking met Drugpreventie Kortrijk.
Extreem rechts
De laatste twee decennia stijgt de populariteit van extreem rechtse partijen en groeit extreem rechts geweld. "American History X" en "Speak Up! It's So Dark" confronteren u elk vanuit een andere invalshoek met het fenomeen. De films worden gevolgd door een aantal vragen voor de kijkers. Met deze vragen willen we het onderwerp in de klas bespreekbaar maken. De filmanalyses worden aangevuld met een aantal artikels rond het onderwerp.
Geweld in film en media
Praten over geweld is in. Via de media krijgen we er dagelijks onze portie van. Hoe beïnvloedt de stroom beelden en artikels het mediagedrag van jongeren? "Funny Games" en "Natural Born Killers" vormen het standpunt voor deze discussie. "Funny Games" is een beschouwing over geweldfilms en geldt tegelijkertijd als een van de hardste films die ooit gemaakt werden. "Natural Born Killers" is een satire over de media en vooral de manier waarop geweld in beeld gebracht en uitgemolken wordt.
Incest
Kindermisbruik is van alle tijden en culturen. De aandacht van de media gaat vaak naar spectaculaire gevallen als de zaak Dutroux. Daarbij wordt vaak vergeten dat kindermisbruik in de meeste gavallen plaatsvindt in de huiselijke kring. De film "Festen" brengt een klare kijk op het fenomeen incest en hoe de slachtoffers hiermee omgaan. De analyse bevat een aantal vragen die een groepsdiscussie in klasverband mogelijk maken.
Zelfmoord
Zelfmoord is nog steeds onbespreekbaar terwijl het aantal zelfmoord(poging)en ieder jaar stijgt. Bij jongeren is zelfmoord zelfs de belangrijkste doodoorzaak. De film "Wilburg wants to kill himself" gaat over een jongeman die dood wil. Waarom is niet duidelijk want hij is een door zijn omgeving geliefd persoon. Deze film handelt over depressie, eenzaamheid en ziekte, maar dat betekent niet dat de regisseuse zwaar op de hand te werk gagaan is. De ellende wordt verlicht door pientere zwarte humor. De definitie van zelfmoord, misverstanden, signalen en enkele krantenartikels na de filmanalyse willen dit thema bespreekbaar helpen maken.
Gemengde koppels
De keuze ging naar twee recente films van eigen bodem, "Au delà de Gibraltar" en "Kassablanka", en naar "Ae fond kiss" van Ken Loach. Deze films belichten de confrontatie tussen Europese culturen en een islamitische traditie, vanuit het gegeven van de romantische relatie tussen twee personen.

2 Pedagogische werking
2.1 De geschiedenis van de film
Dit dossier, onder de vorm van een interactief PDF-bestand, schetst de evolutie van de beeldtaal met een klemtoon op de maatschappelijke en sociale evolutie. Het gebruik van een digitaal medium laat toe gemakkelijk in het document te navigeren.
2.2 Filmcursus
Filmgeschiedenis
SFA verzorgt een cursus waarin een overzicht wordt gegeven van de filmgeschiedenis. De cursus wordt deskundig begeleid door één van onze medewerkers en geïllustreerd met filmfragmenten..
Filmen in de vrije tijd
In deze workshop staan leren werken met camera en eenvoudige video-software onder de knie krijgen centraal.

3. Documentatiecentrum
We beschikken over een uitgebreid documentatiecentrum dat up to date wordt gehouden en dat door iedereen gratis kan geraadpleegd worden. Kan geconsulteerd worden iedere voormiddag tussen 9.00u en 12.30u en op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in de namiddag tussen 13.30u en 16.30u. Het documentatiecentrum is opengesteld voor het publiek na afspraak.

4. Filmvertoningen
Op aanvraag worden films ter plaatse geprojecteerd met grootbeeldvideoapparatuur. SFA beschikt over een vertoningsvergunning en het nodige projectiemateriaal. U zorgt voor een publiek, wij doen de rest.

5. Verhuur projectiemateriaal
Organisaties en verenigingen die projectiemateriaal wensen te huren, kunnen dit bij de Sociale Filmactie aan een uiterst goedkoop tarief verkrijgen.