ACTUALITEIT

Nationale staking - woensdag 13 februari

Gepubliceerd op 25-01-2019 om 08u22 door ABVV West-Vlaanderen
Nationale staking
Nationale staking

De werkgeversorganisaties hebben ons voor voldongen feiten gezet in de onderhandelingen voor een interprofessioneel akkoord over jouw loon en werkomstandigheden. Een eerlijk resultaat zat er niet in en dus hebben we de onderhandelingen achter ons gelaten.
Naast een minieme loonmarge, leggen de werkgevers nog meer flexibiliteit op tafel terwijl we al de wet werkbaar en wendbaar werk te slikken hadden gekregen. Ze willen niet ernstig praten over de al fors verstrengde eindeloopbanen en het veel te lage minimumloon.
Ook de regering-Michel heeft boter op het hoofd. Zij herschreef de loonwet waardoor de marge voor loonsverhogingen niet 1,8%, maar 0,8% is.

Een schamele 0,8% marge voor loonopslag?
In tijden van hogere facturen en dalende koopkracht?
Terwijl de economie groeit en bedrijven hoge winsten maken,
dankzij jouw inspanningen?
Terwijl werkgevers minder bijdragen en bedrijven minder belastingen betalen?
Onaanvaardbaar. Je verdient meer respect!

Het ABVV staakt samen met de andere vakbonden voor jouw eerlijk deel van de koek.
Niemand mag achterblijven. Onze eisen:

Een betekenisvolle loonsverhoging voor alle werknemers zodat iedereen deelt in de toegenomen welvaart. Hervorm de strakke loonwet. Trek het minimumloon op naar 14 euro bruto per uur of 2.300 euro bruto per maand. Betere jongerenlonen zodanig dat zij een goede start kunnen nemen. Lagere werkdruk en werkbaar werk. Vaste contracten van onbepaalde duur en een beter evenwicht werk-privé. Hogere tussenkomst in abonnementen voor woon-werkverkeer en voor een veralgemening en verhoging van de fietsvergoeding. Een pensioen die naam waardig: Een minimumpensioen van 1.500 euro Een pensioen gelijk aan 75% van het gemiddeld verdiende loon Een waardig loopbaaneinde, behoud van de SWT-regelingen,  landingsbanen vanaf 55 jaar Trek alle sociale uitkeringen op tot 10% boven de armoedegrens. Gelijk loon voor gelijk werk. Versterking van de openbare diensten en betere werkomstandigheden voor het personeel Betaalbare overheidsdiensten en redelijke facturen voor energie, water, verwarming en andere levensnoodzakelijke diensten. Een meer rechtvaardige fiscaliteit waardoor de belastingdruk verschuift naar de kapitaalkrachtigen en de grote bedrijven..