ACTUALITEIT

De crisis is achter de rug. Wij gaan niet langer de rekening betalen!

Gepubliceerd op 19-01-2019 om 10u32 door ABVV West-Vlaanderen
Niemand blijft achter!
Niemand blijft achter!

De gewone mensen hebben de rekening betaald van een economische crisis waar ze niet voor verantwoordelijk zijn, met meer werkonzekerheid en minder koopkracht. Zelfs nu, nu het economisch terug beter gaat, willen rechtse partijen en de werkgeversorganisaties doorgaan met besparingen en met loonmatiging. De gevolgen: de armoede neemt toe, de ongelijkheid groeit en meer en meer mensen komen in zware moeilijkheden terecht.
De koopkracht van de werknemers is tussen 2015 en 2017 met maar liefst 2,3 % gedaald;
heel wat mensen, ook al hebben ze werk, hebben een laag inkomen en hebben het bijzonder lastig om rond te komen;
de mensen die van een uitkering moeten leven, flirten met de armoedegrens.
Mensen die het met een minimumuitkering moeten doen, zitten onder de armoedegrens, liefst 15,9% van de Belgen loopt het risico op armoede.

Meer koopkracht is onze voornaamste eis!
Door de koopkracht van de gezinnen te verhogen, wordt het levenspeil van honderdduizenden opgetrokken. Een meer gevuld winkelkarretje, afbetalingen op tijd afgelost, kleine pleziertjes die velen zich nu moeten ontzeggen enz. Investeren in de koopkracht van de mensen betekent ook duurzaam investeren in de herlancering van onze economie.
Opdat niemand achter zou blijven, willen wij:
+ Het optrekken van het minimumloon naar 14 euro bruto per uur of 2.300 euro bruto per maand.+ En loonsverhoging voor alle werknemers zodat iedereen deelt in de toegenomen welvaart+ Betere jongerenlonen zodanig dat zij een goede start kunnen nemen+ Een pensioen die naam waardig:Een minimumpensioen van 1.500 euro+ Een pensioen gelijk aan 75% van het gemiddeld verdiende loon
+ Alle sociale uitkeringen optrekken tot 10% boven de armoedegrens
+ Gelijk loon voor gelijk werk
+ Betaalbare overheidsdiensten en redelijke facturen voor energie, water, verwarming en andere levensnoodzakelijke diensten
+ Een meer rechtvaardige fiscaliteit waardoor de belastingdruk verschuift naar de kapitaalkrachtigen en de grote bedrijven..