ACTUALITEIT

Zij besparen. U betaalt.

Gepubliceerd op 04-12-2018 om 20u36 door ABVV West-Vlaanderen
Natonale Actiedag
Natonale Actiedag

Nationale Actiedag op 14 december!
Kom onze acties versterken in Brugge, Ieper, Kortrijk, Oostende en Roeselare!

Voor meer koopkracht!
De Belgische werknemers hebben de afgelopen drie jaar 2,3% aan koopkracht verloren.
De indexsprong, lage loonstijgingen, hogere accijnzen en de afbouw van cruciale publieke voorzieningen, zoals openbaar vervoer, hebben het gezinsinkomen uitgehold. Voor veel gezinnen is het een uitdaging om op het einde van de maand de eindjes aan elkaar tekunnen knopen.
En het is nog niet alles. In de ‘jobsdeal’ van de regering zitten maatregelen die opnieuwo nze koopkracht aantasten zoals het afschaffen van de anciënniteitsbarema’s en een verdere degressiviteit (daling in de tijd) van de werkloosheidsuitkeringen.
De regering legt bovendien de lonen ook de komende jaren aan banden via de loonwet.
Uit de eerste inschattingen blijkt dat er simpelweg geen enkele onderhandelingsmarge zal zijn voor 2019-2020, dus geen enkele loonstijging (boven index)!


Op 14 december eisen wij:

Voor werkbare loopbanen en leefbare pensioenen
Voor meer koopkracht voldoende onderhandelingsmarge voor loononderhandelingen 2019-2020en dus een IPA dat een reële loonsverhoging geeft aan alle werknemers
en een verhoging van het minimumloon richting 14 euro per uur of 2.300 euro per maand maar ook het optrekken van alle minimumuitkeringen tot ruim boven de armoedegrens en alle sociale uitkeringen welvaartsvast maken

Voor werkbare loopbanen en leefbare pensioenen!

Onze pensioenen zijn sinds de start van de regering-Michel de inzet van een politiek
spel waar er enkel verliezers zijn: de gepensioneerden van vandaag én die van morgen.
Langer en meer werken voor minder pensioen, is het enige wat deze regering nog lijkt
bezig te houden. Zij zijn stekeblind en potdoof voor de realiteit op de werkvloer. Want wat
te denken over hun plannen voor zware beroepen? Wat te denken over de zo-goed-als
afschaffing van het brugpensioen of over de landingsbanen die ook alsmaar onbereikbaar
worden voor oudere werknemers?
Wij richten ons niet enkel tot de ministers, maar wijzen ook op de verpletterende
verantwoordelijkheid van de werkgeversorganisaties die in het sociaal overleg de agenda
van de regering willen doorvoeren.

Op 14 december eisen wij:
Voor werkbare loopbanen en leefbare pensioenen
Voor meer koopkracht voldoende onderhandelingsmarge voor loononderhandelingen 2019-2020
en dus een IPA dat een reële loonsverhoging geeft aan alle werknemers
en een verhoging van het minimumloon richting 14 euro per uur of 2.300 euro per maandmaar ook het optrekken van alle minimumuitkeringen tot ruim boven de armoedegrens en alle sociale uitkeringen welvaartsvast maken
de terugkeer naar de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar
een werkbaar loopbaaneinde met behoud van de huidige voorwaarden brugpensioen
en landingsbanen vanaf 55 jaar
een oplossing op maat van de werknemers in kader van zware beroepen, zonder pensioenverlies
en een minimumpensioen van 1.500 euro.