ACTUALITEIT

Werken tot 67? Onaanvaardbaar!

Gepubliceerd op 11-09-2018 om 08u28 door ABVV West-Vlaanderen
Voor iedereen een waardig pensioen
Voor iedereen een waardig pensioen

Sinds haar aantreden heeft de regering Michel haar pijlen gericht op de sociale zekerheid. De afgelopen jaren kenmerkten zich in verschillende aanvallen op de pensioenen. Naast een hele waslijst van beleidsbeslissingen die de pensioenleeftijd deden opschuiven in de tijd, volgen nog een aantal besparingen die de pensioenbedrag deden dalen. De pensioenbonus werd afgeschaft, door een herrekening krijgen mensen die vroeg zijn beginnen werken minder pensioen. Bovenop dit alles kregen we nog eens een indexsprong te slikken, die naast het pensioen ook de lonen en uitkeringen van alle Belgen trof.

Het mag duidelijk zijn, de regering Michel is er niet om het leven van de gewone Belgen er op te verbeteren. Integendeel! Zo boeten de zware beroepen ook in, met een hogere gerechtigde pensioenleeftijd en een lager pensioen.

Met het recente zomerakkoord neemt de regering nu ook de landingsbanen in het vizier. Waar het vroeger mogelijk was om 4/5de te gaan werken wanneer je 55 jaar werd, zou dat in de toekomst enkel nog maar kunnen vanaf 60 jaar.

Met het gemeenschappelijk vakbondsfront hebben we ons vanaf het begin verzet tegen deze en een hele resem meer asociale maatregelen die de gewone mensen treft en de rijken buiten schot laat. Dit blijven we nu doen! Kom daarom mee op 2 oktober, en laat je stem horen vůůr een sociaal alternatief

Afspraak:
11u, Keer de Vlamingstraat, Kortrijk.