ACTUALITEIT

Iedereen mee naar Brussel

Gepubliceerd op 19-04-2018 om 16u49 door ABVV West-Vlaanderen
Iedereen mee!
Iedereen mee!

Iedereen naar Brussel op 16 mei voor waardige pensioenen op een waardige leeftijd!

Albert II-laan
Noordstation
vertrek om 11 u.

De gepensioneerden hebben een zware tol betaald:indexsprong, verhoging van btw en accijnzen, besparingen in de welzijnsenveloppe enz.

De werknemers en toekomstig gepensioneerden stevenen af op een nog lager pensioen. De regeringdoet alles om de pensioenen te verminderen en de betere pensioenen van de statutaire ambtenaren terug te brengen naar het niveau van de privésector.
882 euro voor vrouwen, 1.181 euro voor mannen: dat zijn de gemiddelde maandelijkse pensioenbedragen voor alleenstaande werknemers! Veel gepensioneerden leven onder of dichtbij de armoedegrens van
1.157 euro/maand. De Belgischepensioenen van de privésector behoren tot de laagste van Europa.
Wat doet de regering om ze te verbeteren?


• Ze willen ons langer doen werken voor lagere pensioenen !

• Door de wettelijke pensioenleeftijd naar 67 jaar op te trekken terwijl de
levensverwachting in goede gezondheid 64 jaar is…

• Door periodes van inactiviteit af te straffen (minder pensioen voor gelijkgestelde
periodes).

Dit is een solidariteitsbreuk.
Met de loterij van het puntensysteem voor pensioenen: de regering zal, wanneer het
haarpast, de waarde van een punt aanpassen en de loopbanen automatisch
verlengen om ze als ‘volledig’ te kunnen beschouwen.

Met de penibiliteitscriteria die aan slechts enkelen – gezien het beperkte voorziene budget – zal toelaten vroeger te vertrekken maar met een stevige prijsvermindering van 54 tot 254 euro per maand voor een pensioen dat al te laag is.

Wat we willen:
1. Terugkeer naar de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar.

2. Een goed en rechtvaardig stelsel voor de zware beroepen en belastend werk dat toelaat:

•met pensioen te gaan zonder pensioenverlies op 60 jaar, of zelfs vroeger voor zeer belastend werk;
•een hoger pensioen voor wie langer werkt.

3. 1.500 euro gewaarborgd pensioen: het is echt een minimum om van te leven.Dat zou niet meer dan 1,6 miljard euro kosten voor de privésector.

4. Betere wettelijke pensioenen: 75% van het gemiddelde loon (in plaats van 60% nu).
 
5. De afstemming van het berekeningsplafond voor werknemers op dat voor zelfstandigen(57.415,68 euro), zodat het wettelijk pensioen echt een verzekering wordt tegen het inkomensverlies van ouderen.

6. Het beter in aanmerking nemen van deeltijds werk voor het pensioen.

7. De automatische welvaartsvastheid van de uitkeringen om de koopkracht intact te houden
en de besparingen door de regering om haar fiscale cadeaus te financieren, tegen te gaan..