ACTUALITEIT

PC 219 - Diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing

Gepubliceerd op 16-05-2017 om 08u11 door BBTK Oost/Roes

PC 219 -  Diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing

Syndicale premie 2016 betaalbaar in 2017

VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING:

In 2016 minstens één maand tewerkgesteld geweest zijn met een arbeidsovereenkomst voor bedienden in een onderneming ressorterend onder het PC 219 van de Erkende Controleorganismen

Aangesloten zijn bij de syndicale organisatie sinds  1 oktober 2016 en  in regel zijn met de lidmaatschapsbijdrage

Dezelfde voorwaarden gelden bij werkloosheid, vertrek met SWT of pensioen, tijdskrediet en langdurige ziekte.

BEDRAG: € 130

UITBETALINGSPERIODE: van 01/06/2017  tot en met 31/08/2017.