VERSLAGEN & FOTO'S

1 Mei-toespraak ABVV West-Vlaanderen

Gepubliceerd op 05-05-2014 om 12u52 door ABVV West-Vlaanderen

Datum: Donderdag 01 mei 2014
Plaats: West-Vlaanderen

Vandaag is het uw dag! 1 Mei is in elk geval onze dag! 1 Mei is een dag met een heel lange geschiedenis. En op 1 Mei is het daarom altijd verleidelijk om terug te blikken. Terugblikken op wat wij als socialisten in een periode van meer dat 100 jaar met z’n allen bestreden, bevochten en verworven hebben!

Maar vandaag moeten we vooral vooruitblikken! Want een nieuwe, misschien heel andere toekomst, begint over welgeteld 25 dagen! Op de dag van de politieke verkiezingen!

Het ABVV is geen politieke partij. Het is een vakbond. Het is de rode vakbond. Maar als ABVV, als vakbond, moeten we ons wel degelijk bezig houden met politiek. Want wetten die gestemd worden, koninklijke besluiten die gepubliceerd worden, besparingen die opgelegd worden, door Vlaamse, Belgische en Europese politiekers, hebben altijd een direct gevolg voor de mensen en de groepen die wij verdedigen, dus voor u: de werkenden en de werklozen, de senioren en de jongeren en iedereen die van een vervangingsinkomen moet leven. Alleen al de samenstelling van een nieuwe regering houdt in welk soort sociaal of asociaal beleid eruit voortvloeit!

Het ABVV in West-Vlaanderen heeft maanden geleden al resoluut gekozen om meer dan ooit tevoren een campagne op te zetten om onze leden, onze militanten, onze eigen medewerkers en het ruime publiek ertoe aan te zetten om op 25 mei te stemmen op een partij die onze waarden deelt en verdedigt. Met onze campagne ‘Stem Slim! Stem Links!’ hebben we die oproep heel wijd verspreid.

 Zondag 25 mei, wordt cruciaal! De politiekers en hun partijen zitten volop in de strijd voor uw stem. Maar uiteindelijk is het u die beslist! Het rode potlood in het stemhokje is uw wapen! En u moet kiezen. U moet kiezen tussen een politiek die sociaal is, of een politiek van afbraak. Er zijn partijen die met u rekening houden en er zijn er waarvoor u een doelwit bent!

Ik hoef er geen tekeningetje bij te maken en ik zal niet rond de pot te draaien maar de betekenis van het letterwoord N…V…A… is uiteindelijk duidelijk geworden: Nu… Voluit… Achteruit…!

Want… als die partij samen met elke andere partij en politieker die eraan wil meewerken het echt voor het zeggen krijgt

… dan wordt de index niet beschermd, de volgende 2 jaar niet meer aangepast en dan zelfs afgeschaft!

… dan wordt het brugpensioen samen met andere sociale verworvenheden definitief begraven,

… dan wordt het onmogelijk om nog nationale, federale CAO’s af te sluiten om nieuwe voordelen toe te kennen aan alle werknemers van één of meer sectoren,

… dan wordt het de vakbond verboden nog dopgeld uit te betalen aan de werklozen, terwijl wij daarvoor de beste en de goedkoopste zijn,

… dan wordt het stakingsrecht aan banden gelegd en komt er een minimale dienstverlening in de openbare diensten,

… en dan dreigen er in West-Vlaanderen alleen al 14.246 werklozen na 2 jaar – want dat wordt dan het maximum! – geen dopgeld meer te krijgen. In heel België zijn er dat zelfs 244.000, dat is een kwart miljoen!

Dus, het ABVV heeft de politieke socialisten, de links-progressieve politiekers nodig! En wat op 25 mei telt, is dat zij uw stem en die van anderen krijgen. Alleen op die manier zullen zij wegen op een nieuwe regeringsvorming. Alleen op die manier zullen werk, uw koopkracht en uw sociale zekerheid overeind blijven. Alleen op die manier vermijden we “voorrang VAN rechts” in de politiek en wordt het vanaf 25 mei “voorrang VOOR links”!

Alle kandidaten die de waarden van het ABVV delen en willen verdedigen steunen we en wensen we veel succes bij de verkiezingen!

Erik VAN DEURSEN
Provinciaal Secretaris ABVV West-VlaanderenFoto's:


1mei
1mei.